תקנון הרשמה ומדיניות ביטולים

תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט של בית הספר למקצועות הטיפול

 1. מבוא
 • התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים.
 • דין רוכש באתר כמי שקרא את הוראות תקנון זה ומהווה הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.
 • רישום לאתרהזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.
 • האתר הינו אתר הבית של בית הספר למקצועות הטיפול, עוסק מורשה על שם הילה בק רפאלי. (להלן, “האתר” ו”העסק” בהתאמה)
 • תנאי הכרחי לקניה באתר מעל גיל 18
2.רישום באתר וביצוע הזמנת מוצרים באתר ואספקתם
טרם ביצוע הזמנה באתר, יש לבצע רישום באתר, הדורש הזנת פרטים בסיסיים של המזמין.
 • על המשתמש למסור פרטים מהימנים ומדויקים.
 • בעת ההרשמה לאתר, יקבל או יזין המשתמש שם משתמש וסיסמה.
 • שם המשתמש והסיסמה הינם פרטים אישיים ועל המשתמש לשמור על סודיותם. העסק לא ישא באחריות לכל פגיעה אשר תיגרם למשתמש עקב שימוש לא תקין על ידו בשם המשתמש והסיסמא שלו.
 • התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי ישראלי בלבד. האתר לא מכבד כרטיסי אשראי מסוג אמריקן אקספרס.
 • מחירי המוצרים באתר אינם כוללים דמי משלוח.
 • מדיניות התשלומים לרכישה בכרטיס אשראי באתר: בקניה של 400 ₪ ומעלה – 2 תשלומים. בקניה של 800 ₪ ומעלה – 4 תשלומים. בקניה של 1,000 ₪ ומעלה –10 תשלומים.
 • לא ניתן לרכוש באתר במזומן או באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, זיכויים וקופונים.
 • ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.
 • אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, אנו נודיע לצרכן ונאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.
 • זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) הינם: (1) באמצעות שירות שליחים עד בית הלקוח (בישובים הרשומים באתר האינטרנט בלבד) – בתוך 3-7 ימי עסקים ובעלות 60 ₪. (2) איסוף עצמי ללא עלות. יובהר כי איסוף עצמי יתאפשר רק ללקוחות שבחרו באפשרות זו ויצרו עמם קשר באמצעות מסרון או שיחה טלפונית ועדכנו אותם כי ההזמנה שלהם מוכנה וממתינה להם וכי יש לתאם מועד איסוף מבין השעות המוצעות על-ידי העסק.
 • .מובהר כי המחירים המוצגים באתר מתעדכנים באמצעים ממוחשבים ומטבע הדברים עשויות לחול תקלות במחיר המוצג, בשיוך למבצע מסוים וכיוצ”ב. ככל שיחולו תקלות כאמור, רשאית הילה בק-רפאלי לבטל את העסקה והמוצרים לא יישלחו ללקוח.
 • האחריות למוצרים המפורסמים באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות של המוצרים, ככל שקיימות כאלו. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר, לרבות אירועי כוח עליון, יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, יוצע לצרכן לבחור בין האפשרות להמתין לקבלת המוצר או לבטל את העסקה.
  מחירי המוצרים באתר, דמי המשלוח, תנאי האספקה ומספר התשלומים האפשריים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של הילה בק רפאלי, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
  כל התמונות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ולעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל, שלא יחייבו את הילה בק רפאלי.
3. ביטול הזמנה שבוצעה באתר
 • לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחליף ו/או להחזיר ספרי לימוד, מפות, פוסטרים, מכשירי טנס כולל אביזריהם וקורסים דיגיטליים.
 • בהתאם למדיניות החלפת המוצרים שלנו, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 ולתנאי הסעיף לעיל, ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט בכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) יש ברשות הלקוח פתק החלפה ו/או קבלה. (3) ניתן להחליף את המוצר בתוך 30 ימים מיום רכישת המוצרים (המופיע על הקבלה). תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה או לפי ערכו של פתק ההחלפה.
 • בהתאם למדיניות החלפת המוצרים שלנו, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 ולאמור לעיל, ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר שנרכש באתר האינטרנט באמצעות שליחת בקשה בכתב בדוא”ל לכתובת המייל support@mtacademy.co.il .
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר (למעט ספרים הנמכרים ללא אריזה והמוצרים המצוינים בסעיף לעיל) בכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) המוצר נרכש בסכום גבוה מ-100 ₪. (3) יש ברשות הלקוח פתק החלפה ו/או קבלה. (4) המוצר הוחזר ישירות לבית הספר למקצועות הטיפול, לידי אחד מאנשי הצוות, בתוך 14 ימים מיום שהתקבל אצל הלקוח.
 • אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאי סעיפים לעיל ובהתאם לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד הביטול.
 • מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים באתר.
 • זיכוי או החזר כספי בהחלפה/החזרה של מוצר שנרכש במבצע: המחיר ששולם עבור המוצר בפועל זהו הסכום שיינתן ללקוח כזיכוי, אם יבקש להחליף או להחזיר את המוצר שרכש במסגרת המבצע.
4. קניין רוחני

הילה בק רפאלי (העסק) הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת הילה בק רפאלי בכתב ומראש.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של העסק, אלא אם הילה בק רפאלי התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 1. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
 • הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת ההרשמה לסוגיה באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של העסק.
 • עצם ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת העסק, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של העסק או מי מטעמו. הילה בק רפאלי לא תמסור את פרטי הנרשם לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (1) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (2) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין סטימצקי; (3) אם תארגן את פעילותיה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – הילה בק רפאלי תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי הנרשם את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי הנרשם לגוף אחר כאמור, הילה בק רפאלי תמסור הודעה לנרשם; (4) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי הנרשם ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בהילה בק רפאלי ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בנרשמים אחרים; (5) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הנרשם עשה שימוש בהרשאתו באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (6) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הנרשם הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם הילה בק רפאלי ו/או עם מי מטעמה;  (7) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בווטסאפ, במיסרון, בטלפון, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (8) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי הילה בק רפאלי בקשר למסירת פרטי הנרשם כאמור.
 • שימוש כאמור בסעיף 7.2 לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של הילה בק רפאלי והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. הילה בק רפאלי לא תיחשב מפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • העסק רשאי להמשיך ולשלוח ללקוח מידע שיווקי ופרסומי אלא אם כן הלקוח ביקש ממנו לחדול מכך ובהתאם להוראות הדין.
 •  לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של העסק ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב בדוא”ל לכתובת המייל support@mtacademy.co.il.
 1. אחריות
 • העסק ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.
 • הילה בק רפאלי אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הילה בק רפאלי ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, יהיה העסק רשאי מכל סיבה שתיראה לו סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו הילה בק רפאלי ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי הילה בק רפאלי ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. הילה בק רפאלי ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. הילה בק רפאלי ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את הילה בק רפאלי ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד הילה בק רפאלי ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 •  הילה בק רפאלי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר.
 • כל התנהגות של הילה בק רפאלי ו/או מנהל האתר לטובת לקוח בניגוד לאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

תקנון הרשמה ומדיניות ביטולים– בית הספר למקצועות הטיפול:


תקנון זה מתייחס למגוון הקורסים, הסדנאות וההשתלמויות של בית הספר למקצועות הטיפול.
יש לקרוא תקנון זה היטב. ביצוע הרשמה לקורס /סדנא/השתלמות מאשר שקראתן/ם והסכמתן/ם לכל
הכתוב בתקנון זה.


פתיחת קורסים וסדנאות:
• פתיחת קורס/סדנא מותנית במספר משתתפים מינימאלי.
• במקרה של הרשמה מועטה/ביטולים, מחלה ועוד של צוות ההוראה/הנהלה אנו שומרים לעצמנו את הזכות
לדחות את הפתיחה, בהודעה טלפונית או הודעת טקסט לנרשמים.


מחיר ותשלום:
מחיר הקורס כולל בתוכו את דמי ההרשמה ודמי השתתפות.
• לצורך הרשמה, יש לבצע תשלום דמי הרשמה, באחת מארבעת הדרכים הבאות: תשלום באמצעות קישור,
תשלום טלפוני, העברה בנקאית או ביט. הקישור לתשלום מאובטח. פרטי הבנק לביצוע העברה בנקאית וכן
פרטי הנייד להעברה בביט מופיעים בסוף עמוד זה.
• ניתן לבצע תשלום מלא מראש ולחלקו לתשלומים בכרטיס אשראי (מספר התשלומים ללא ריבית משתנה
בהתאם לקורס/סדנא)
• ניתן לבצע את תשלום דמי ההשתתפות במזומן.
• ההרשמה לקורס תקפה רק לאחר תשלום דמי ההרשמה (הבעת התחייבות).
מדיניות ביטולים: (מפורט לפי אופי קורס/סדנא בהמשך)
• אין החזר דמי הרשמה, גם לא בעת ביטול ע“י הנרשם/ת לפני פתיחת הקורס סדנא/השתלמות, מלבד מקרה
בו הקורס לא מתקיים. דחיה של פתיחת קורס עד שנה לא תחשב כ”קורס לא מתקיים”.


סדנאות וקורסים (עד 20 שעות לימוד): 

ביטול עד 30 יום לפני מועד תחילת הסדנא/הקורס – החזר מלא בקיזוז דמי הרישום.
ביטול בטווח של 30 יום עד שבוע לפני מועד תחילת הסדנא/הקורס – הסטודנט יחויב ב %20 ממחיר הקורס
בתוספת דמי הרישום.
ביטול בטווח של כשבוע עד יום תחילת הסדנא/הקורס – אין החזר כספי.

קורסים שנתיים (מעל 20 שעות לימוד):     

ביטול עד 14 יום ממועד ההרשמה ובתנאי שנעשה 30 יום לפני מועד פתיחת הקורס – יינתן החזר כספי מלא
בקיזוז דמי ההרשמה.
ביטול לאחר תחילת הלימודים:
1. ביטול עד המפגש השלישי כולל – הסטודנט יחויב ב 20%  מעלות הקורס בתוספת דמי
ההרשמה והמחיר היחסי לכל מפגש.
2. ביטול לאחר המפגש השלישי – אין החזר כספי.


קורסים בינלאומיים:
ביטול עד 90 יום לפני מועד תחילת הקורס – יינתן החזר כספי מלא בקיזוז 50% מדמי ההרשמה.
ביטול בטווח של 90 יום עד 60 יום ממועד תחילת הקורס – יחול חיוב של 40% ממחיר הקורס.
ביטול בטווח של 60 יום עד חודש לפני מועד תחילת הקורס – יחול חיוב של 60% ממחיר הקורס.
ביטול כפחות מחודש לפני מועד תחילת הקורס – אין החזר כספי. לסטודנט תינתן האופציה להשתתפות
בקורס הבא בתוספת דמי ההרשמה בלבד.
הערה: יתכנו שינויים ואף ביטול סדנאות וקורסים. אין אנו אחראים לנזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנרשמים. החומר המועבר בקורס כפוף לזכויות יוצרים ואין להעתיקו ו/או לעשות בו שימוש למטרה מסחרית,
בנוסף חל איסור לעשות שימוש בחומר המועבר בכל דרך למטרת הוראה, העברת סדנאות או קורסים ללא
אישור בכתב מבית הספר למקצועות הטיפול. בהרשמתך לקורס הנך מוותר על כל תביעה כנגד בית הספר
למקצועת הטיפול, בעליו ומרציו והקולגות לקורס על נזקים שיגרמו לך ו/או למטופלייך עקב תרגול
בקורס/סדנא ו/או יישום החומר הנלמד בקליניקה.